Sound & Lighting VN - Forum Kunena Site Syndication http://www.soundlightingvn.com/ Mon, 23 Jan 2017 16:46:40 +0000 Kunena 1.6 http://www.soundlightingvn.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png Sound & Lighting VN - Forum http://www.soundlightingvn.com/ en-gb Subject: Xin Ae giúp đở ?? - by: trungmapbaohan http://www.soundlightingvn.com/Am-thanh/Xin-Ae-giup-do#2488 http://www.soundlightingvn.com/Am-thanh/Xin-Ae-giup-do#2488 về phần nhạc không có vấn đề gì . nhưng micro khi ca cao giộng thì nó lại rè ca đưa xa thì không bị . micro của e chỉnh chung với vang số luôn không dùng mixer nữa mixer chĩ dủng để bất nhạc thôi . công suất thì e đưa lên max .
Xin ae giúp đở nguyên nhân là sao . cái bộ lọc thì e thai mới rồi]]>
Âm thanh Wed, 11 Jan 2017 04:36:51 +0000
Subject: Web đang bị quá tải server - by: tuyenphuc http://www.soundlightingvn.com/Thong-bao/Web-dang-bi-qua-tai-server#2477 http://www.soundlightingvn.com/Thong-bao/Web-dang-bi-qua-tai-server#2477
Trình độ IT của tôi còn kém, chưa biết nguyên nhân và cách khắc phục. Bạn nào có trình độ cao siêu, biết cách, xin chỉ dùm. Cám ơn trước nhé. Bạn nào ghé thăm web gặp lúc đang bị treo, xin ráng đợi vài giờ rồi vào lại nhé.

Admin.
Lê Tuyên Phúc.]]>
Thông báo. Mon, 26 Dec 2016 10:25:52 +0000
Subject: Sunny 512 dmx controller - by: Nguyen Van Tuoi http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Sunny-512-dmx-controller#2423 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Sunny-512-dmx-controller#2423 Hiện tại em đang tìm hiểu vận hành con sunny 512 dmx controller,mong Thầy và các anh chị hướng dẫn cho e manual con này.]]> Ánh sáng Tue, 13 Sep 2016 11:43:36 +0000 Subject: Pearl 2004 Avolites - by: Nguyen Van Tuoi http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Pearl-2004-Simulator-TNP#2415 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Pearl-2004-Simulator-TNP#2415 Hiện tại em đang muốn điều khiển avolites pearl 2004.lần đàu tiếp xúc rối tung cả lên.Xin Admin và các anh chị có kinh nghiệm giúp đở cho em.
Cách setup một chương trình và các ứng dung của pearl 2004.
em cảm ơn nhiều.]]>
Ánh sáng Mon, 12 Sep 2016 10:01:31 +0000