Sound & Lighting VN - Forum Kunena Site Syndication http://www.soundlightingvn.com/ Mon, 23 Jan 2017 00:40:00 +0000 Kunena 1.6 http://www.soundlightingvn.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png Sound & Lighting VN - Forum http://www.soundlightingvn.com/ en-gb Subject: Sunny 512 dmx controller - by: Nguyen Van Tuoi http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Sunny-512-dmx-controller#2423 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Sunny-512-dmx-controller#2423 Hiện tại em đang tìm hiểu vận hành con sunny 512 dmx controller,mong Thầy và các anh chị hướng dẫn cho e manual con này.]]> Ánh sáng Tue, 13 Sep 2016 11:43:36 +0000 Subject: Pearl 2004 Avolites - by: Nguyen Van Tuoi http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Pearl-2004-Simulator-TNP#2415 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Pearl-2004-Simulator-TNP#2415 Hiện tại em đang muốn điều khiển avolites pearl 2004.lần đàu tiếp xúc rối tung cả lên.Xin Admin và các anh chị có kinh nghiệm giúp đở cho em.
Cách setup một chương trình và các ứng dung của pearl 2004.
em cảm ơn nhiều.]]>
Ánh sáng Mon, 12 Sep 2016 10:01:31 +0000
Subject: martin light jockey - by: TRAN LUU http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/martin-light-jockey#2373 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/martin-light-jockey#2373 Ánh sáng Sun, 28 Aug 2016 07:26:59 +0000 Subject: Khoi nam tren san khau - by: lotus2016 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Khoi-nam-tren-san-khau#2327 http://www.soundlightingvn.com/Anh-sang/Khoi-nam-tren-san-khau#2327
Minh ten Danny hien dang song o nuoc ngoai. Minh co so thich ve am thanh va anh sang. Hom nay cho phep minh hoi anh 1 chut ve chuyen khoi tren san khau.
Anh co the giai thich cho minh hay cho minh biet nhung phuong cach phun khoi nam tren san khau (khoi khong co bay len). Thuong thi nhung san khau o vn minh xu dung loai gi ma co the co duoc nhung effect do? Co phai can den da kho (dry ice) khong anh?
Hy vong duoc su hoi am cua anh.

Danny]]>
Ánh sáng Tue, 16 Feb 2016 15:06:12 +0000