Sound & Lighting VN - Forum Kunena Site Syndication http://www.soundlightingvn.com/ Sat, 21 Jan 2017 04:30:03 +0000 Kunena 1.6 http://www.soundlightingvn.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png Sound & Lighting VN - Forum http://www.soundlightingvn.com/ en-gb Subject: Xin Ae giúp đở ?? - by: trungmapbaohan http://www.soundlightingvn.com/Am-thanh/Xin-Ae-giup-do#2488 http://www.soundlightingvn.com/Am-thanh/Xin-Ae-giup-do#2488 về phần nhạc không có vấn đề gì . nhưng micro khi ca cao giộng thì nó lại rè ca đưa xa thì không bị . micro của e chỉnh chung với vang số luôn không dùng mixer nữa mixer chĩ dủng để bất nhạc thôi . công suất thì e đưa lên max .
Xin ae giúp đở nguyên nhân là sao . cái bộ lọc thì e thai mới rồi]]>
Âm thanh Wed, 11 Jan 2017 04:36:51 +0000