Sound & Lighting VN - Forum Kunena Site Syndication http://www.soundlightingvn.com/ Mon, 23 Jan 2017 04:39:22 +0000 Kunena 1.6 http://www.soundlightingvn.com/components/com_kunena/template/default/images/icons/rss.png Sound & Lighting VN - Forum http://www.soundlightingvn.com/ en-gb Subject: Nhà có mấy cục Receiver cho Micro không dây.Ae thiếu alo - by: lenguyen_1983 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2368 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2368 Giá : 500K/1 cục. hàng chưa qua sửa chữa gì hết nguyên zin mất tay thôi.

Lh: 0989833211
add: Linh đàm hoàng mai hà nội]]>
Box Rao Vặt Tue, 02 Aug 2016 11:58:03 +0000
Subject: Nhà có mấy cục Receiver cho Micro không dây.Ae thiếu alo - by: lenguyen_1983 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2367 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2367 Giá : 500K/1 cục. hàng chưa qua sửa chữa gì hết nguyên zin mất tay thôi.
[attachment:1]DSC06822.JPG[/attachment]

[attachment:2]DSC06823.JPG[/attachment]

[attachment:3]DSC06824.JPG[/attachment]

[attachment:4]DSC06825.JPG[/attachment]

[attachment:5]DSC06826.JPG[/attachment]
Lh: 0989833211
add: Linh đàm hoàng mai hà nội]]>
Box Rao Vặt Tue, 02 Aug 2016 11:57:02 +0000
Subject: Nhà có mấy cục Receiver cho Micro không dây.Ae thiếu alo - by: lenguyen_1983 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2366 http://www.soundlightingvn.com/Box-Rao-Vat/Nha-co-may-cuc-Receiver-cho-Micro-khong-day.Ae-thieu-alo#2366 Giá : 500K/1 cục. hàng chưa qua sửa chữa gì hết nguyên zin mất tay thôi.

Lh: 0989833211
add: Linh đàm hoàng mai hà nội]]>
Box Rao Vặt Tue, 02 Aug 2016 11:56:33 +0000