About Me PDF Print E-mail
Written by tuyenphuc   
Monday, 04 August 2008 17:23

         Admin : Lê tuyên Phúc.

         Biệt danh Phúc Điếc (hồi 198x là Phúc Râu, bây giờ sắp sửa là Phúc Mù)

         FR Sound & Lighting services (Làm tất cả các dịch vụ về âm thanh, ánh sáng sân khấu).

         08 Huy chương vàng về sản phẩm âm thanh tại Hội chợ Giảng Võ Hà Nội 1984.

         Phone : 090.3.923.527 . Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Photobucket

          Các bạn thấy đẹp lão không ???