Post Index

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Post Index » HOME SOUND » HiFi

HiFi (1)

RSS Feed

Results 1 - 1 of 1

0.0/5 (0 vote)
HOME SOUND/HiFi
Author:tuyenphuc
            Tại sao gọi là HIFI ? Ở VN, chưa có danh từ nào thống nhất để đặt tên cho dòng thiết bị nghe nhạc ở nhà cho chính xác. Đáng lẽ phải đặt là Home Sound để phân biệt với...
Monday, 19 May 2008 | 3964 hits | Print | PDF |  Email | Read more
 Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2017 - All rights reserved